top of page

Paglikha ng mas magandang resulta sa kalusugan para sa lahat ng taong gumagamit ng mga substance

Pinag-aaralan at sinusuportahan namin ang pharmacologic, behavioral, at system interventions na tumutugon sa paggamit ng substance at mga nauugnay na resulta sa kalusugan.

Paglikha ng mas magandang resulta sa kalusugan para sa lahat ng taong gumagamit ng mga substance

Pinag-aaralan at sinusuportahan namin ang pharmacologic, behavioral, at system interventions na tumutugon sa paggamit ng substance at mga nauugnay na resulta sa kalusugan.

Alamin kung sino tayo at kung ano ang ginagawa natin sa Center on Substance Use and Health.

Nagre-recruit kami! Alamin ang tungkol sa aming kasalukuyang pag-aaral at tingnan kung karapat-dapat kang lumahok.

Nagsasagawa kami ng mga klinikal na pagsubok sa loob ng mahigit 10 taon. Basahin ang tungkol sa aming mga natuklasan at tingnan ang aming listahan ng publikasyon.

Basahin ang aming blog upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang nangyayari sa CSUH at sa larangan ng pananaliksik sa paggamit ng sangkap.

bottom of page