top of page

Mga ulat

Mga Trend sa Paggamit ng Substance sa San Francisco

Mga Update ng PubMed

Mula noong 2011, pinagsama-sama ni Dr. Coffin ang Mga Update ng PubMed sa siyentipikong pananaliksik at komentaryo ng eksperto na nauugnay sa labis na dosis ng opioid, mga panganib at mga salik na nag-aambag, at pag-iwas sa labis na dosis. Nagbibigay din si Dr. Coffin ng maikling komentaryo sa mga artikulo. Ang mga maagang pag-update ay naglalaman ng dalawang artikulo bawat buwan, ngunit ang mga pag-update ngayon ay nagsusuri ng hanggang 20 mga artikulo bawat buwan. Mag-click dito upang tuklasin ang buwanang Mga Update ng PubMed sa PrescribetoPrevent.org .

bottom of page