top of page

Mga materyales

Mga materyales

Pamamahala ng Panmatagalang Pananakit at Pagrereseta ng Opioid

ang

CSUH's Center for Innovation in Academic Detailing on Opioids (CIAO)   ay bumuo ng isang serye ng mga materyal na pang-edukasyon para gamitin sa mga klinikal na setting upang matulungan ang mga provider na pangalagaan ang mga pasyenteng may talamak na sakit na hindi dahil sa kanser. Ang mga material na ito ay binuo bilang bahagi ng isang programang pang-akademiko na nagdedetalye para magbigay ng opioid stewardship education sa mga provider at pharmacist sa pamamagitan ng one-on-one, interactive na mga sesyon ng edukasyon. Magbasa nang higit pa tungkol sa programa dito.

Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa aming programa, interesado sa paggamit ng aming mga materyales, o gustong makatanggap ng akademikong detalye para sa iyong sarili, county, o planong pangkalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa ciao.sf@sfdph.org .

Orange at asul na larawan ng pabalat na nagtatampok ng mga medikal na provider

Opioids at Panmatagalang Pananakit: Isang gabay para sa mga tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga (aklat)
edisyon ng California
Pambansang edisyon


Huling na- update: Peb. 2023

Poster na nagpapakita ng iba't ibang mga diskarte sa pamamahala ng malalang sakit

Pamamahala sa Panmatagalang Pananakit na Hindi Kanser (poster)
edisyon ng California
Pambansang edisyonHuling na- update: M ay 2019

Sa kabila ng labis na pagrereseta ng mga gamot na opioid, ang mga pagsisikap na bawasan ang pagrereseta ng opioid ay may mga panganib din. Marahil ang pinaka-problema ay ang pakiramdam ng pag-abandona na nararanasan ng mga pasyente. Sampu-sampung libong mga pasyente sa US na tumatanggap ng mga opioid ay napipilitang humanap ng mga bagong provider bawat taon. Ilang clinician ang handang tumulong sa pangangalaga sa mga pasyenteng ito, at mas kaunti pa ang nagbibigay ng uri ng pagpapatuloy na kinakailangan para sa isang ligtas na paglipat ng pangangalaga. Gumawa ang CIAO ng toolkit, na nakadirekta sa mga clinician at regulator, para isulong ang mas mabuting pangangalaga sa pasyente.

bottom of page