top of page

Mga artikulo

Ika-14 ng Peb., 2023. Itinatampok ng artikulong ito ang Say When ng CSUH na pag-aaral na nakatuon sa pagbabawas ng labis na pag-inom sa mga lalaking sekswal at minoryang kasarian sa pamamagitan ng paggamit ng naka-target na oral naltrexone. Basahin ang artikulo ng New York Times dito.

Ika-2 ng Peb., 2023. Itinatampok ng artikulong ito ang Say When ng CSUH na pag-aaral na nakatuon sa pagbabawas ng labis na pag-inom sa mga sekswal at minoryang kasarian na lalaki sa pamamagitan ng paggamit ng naka-target na oral naltrexone. Basahin ang artikulo ng San Francisco Standard dito.

bottom of page