top of page

Chris Rowe, PhDc, MPH

Tagasuri ng data

siya/siya/kaniya

ang

Nakatanggap si Chris ng MPH sa Epidemiology at Biostatistics mula sa UC Berkeley at isang doctoral student sa Epidemiology sa UC Berkeley. Interesado siya sa paggamit ng data ng administratibo at pagmamasid upang subaybayan ang mga uso at suriin ang mga programa at patakaran na nauugnay sa paggamit ng sangkap at mga isyu sa kalusugan na nakakaapekto sa mga marginalized na populasyon. Si Chris ay kumakain ng parehong bagay para sa tanghalian tuwing karaniwang araw sa loob ng maraming taon at walang planong huminto.

Ang kumpletong listahan ng mga publikasyon ay matatagpuan sa :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chris+rowe

ang

Headshot of Chris Rowe
bottom of page