top of page

Tim Matheson, PhD, MS

Direktor ng Interbensyon/Superbisor sa Pagpapayo

siya/siya/kaniya

ang

Si Tim Matheson ay isang clinical psychologist na nagtatrabaho sa San Francisco Department of Public Health sa nakalipas na 18 taon. Si Tim ay may BA mula sa University of Denver, MS sa clinical psychology mula sa SF State University, at isang Ph.D. sa Clinical Psychology mula sa Center for Psychological Studies. Si Tim ay dating nagtatrabaho sa New Leaf Community Mental Health Clinic na nagbibigay ng mga therapeutic services sa mga indibidwal, mag-asawa, at grupo.

Nagtatrabaho at sinusuportahan ni Tim ang mga interbensyonista na nagtatrabaho sa pambansa at lokal na proyekto ng pananaliksik na pinondohan ng NIH at CDC na may kaugnayan sa paggamit ng substansiya, pag-uugnay sa mga pasyenteng wala sa pangangalaga ng HIV at/o HCV sa pangangalaga, pagtaas ng pagsusuri sa HIV/HCV sa mga programa sa paggamot sa opioid, at pagtaas PrEP uptake at pagsunod. Winter, Spring, Summer, Fall, Tim ay matatagpuan sa labas na nakikibahagi sa ilang pisikal na aktibidad: hiking, backpacking, camping, pagbibisikleta, kayaking, paddle-boarding, rafting, downhill at x-country skiing, snowshoeing, ice skating, sledding, atbp .

Headshot of Dr. Time Matheson

Ang kumpletong listahan ng mga publikasyon ay matatagpuan sa :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tim+matheson

ang

bottom of page